Zašto Global Georgia

Golden kvalitet
usluga

Koristeći dobro oproban sistem raspodele, realizacije i predaje prevodilačkih radova, poseban akcenat stavljamo na završinu… opširnije…

Niske
cene

Vrlo dobro smo upoznati sa tržištem, sa uslugama koje pružamo i načinom obezbeđivanja kvaliteta istih i to u stepenu koji… opširnije…

Brzina i
doslednost

Global Georgia Translations maksimalno poštuje ugovorene rokove primopredaje prevodilačkog dela a istovremeno garantuje… opširnije…

Poverenje
poverljivost

Za Global Georgia Translations i njene saradnike, poverljivost je nepovrediva politika u okviru pružanja vrhunskog kvaliteta… opširnije…

USLUGA TRANSLATION

documents Zvanični prevodi
dokumenata
opširnije…
graduations Prevodi diploma
biografija
opširnije…
< /figcaption>
health docs Prevodi medicinskih
& farmaceutskih tekstova
opširnije…
money documents Računovodstveni &
finansijsko ekonomski prevodi
opširnije…
congress Usmeni prevodi,
simpozijuma & skupova
opširnije…
emporio Privredni prevodi
opširnije…
docs Prevodi upravnih
dokumenata
opširnije…
market Prevodi pravnih
tekstova
opširnije…
documents Tehnički, tehnološki i informatički prevodi
documents Prevodi web stranica & e-shops
documents Turizam & Pomorstvo
documents Filološki prevodi
Tumačenje
U Global Georgia Translations pristupamo tumačenju uz veliku odgovornost iz razloga što se radi o lingvističkim uslugama koje, u poređenju sa pismenim prevodom, ne podležu konačnoj korekturi i kvalitativni rezultat zavisi isključivo od samog tumača, obima stečenog znanja, njegovog iskustva i talenta…..

opširnije…

Overe

U Global Georgia Translations pružamo usluge zvaničnih overa u koje spadaju:

• Zvanična overa od strane advokata

Prevod se smatra zvaničnim kada je overen od strane advokata.

Prevodilac dostavlja advokatu prevod zajedno sa originalnim tekstom i advokat potvrđuje tačnost prevoda kao i da je preveden tekst u skladu sa odredbama grčkog zakonodavstva.

Overa advokata je neophodna za prevode zvaničnih državnih dokumenata / aktova kao što su razne potvrde, pasoši, diplome, vozačke dozvole itd. ili u slučaju kada se radi o dokumentaciji izdatoj u inostrastvu a koja će biti dostavljena grčkim državnim službama ili o dokumentima izdatim u Grčkoj a koja se podnose na uvid organima u inostranstvu. Takođe, overu advokata potvrđuje Advokatska Komora relevantno sa originalom potpisa advokata.

Naše usluge

Global Georgia Translations preuzima na sebe da vam preda kompletno odrađen prevod overen od strane advokata a po vašem zahtevu.

• Overa (Haški pečat)

Overa (APOSTILLE) je pojednostavljena overa dokumenata i notarskih aktova koji se izdaju u zemljama koje potpadaju pod relevantan pod brojem 3 član ¸¸Haške Konvencije¸¸. To znači da dokumenta izdata od strane državnih službi i overena su (od strane organa koji su ista izdali ili od strane notara), su momentalno važeća u svim zemljama koje su uključene u navedeni zakonski okvir.

Overa APOSTILLE se izdaje od strane nadležnog organa zemlje koja izdaje dokumenat i stavlja se kao pečat na originalna dokumenta ili na overene fotokopije potvrđujući original potpisa, svojstvo na osnovu kojeg je dejstvovala osoba koja isti dokumenat potpisuje i podatke o pečatu koji nosi dokumenat.

• Konzularna overa

Konzularna overa je vrsta overe dokumentacije u cilju korišćenja u inostranstvu. Overavaju se dokumenta koja su sačinjena na teritoriji zemalja koje nisu članice Haške Konvencije a biće podneta na uvid na teritoriji druge države. Konzularna overa se koristi u slučajevima u kojima nije moguće staviti haški pečat (Apostille) i potvrđuje da se sadržaj dokumenta smatra važećim kao i da je isti dokumenat originalan u skladu sa zakonodavstom u toj stranoj zemlji.

Relevantne usluge koje pružamo

Global Georgia Translations vam pruža kompletne usluge i za konzularne overe koje se tiču prevoda pravnih, ličnih, ekonomskih ili druge vrste dokumenata uključujući i dokumenta koja se podnose na uvid i koriste u Konzulatu.
opširnije…

Наши клијенти

SEE ALSO
Global Georgia
Global Cosmetics
TRAVEL WITH
Global Georgia
Travel Agency
SEE ALSO
Global Georgia
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter