etaireia

Dragulj među prevodilačkim Agencijama!

Agenciju Global Georgia Translations je godine 2015. osnovala Despina Karipidu i od tada, ova firma dosledno i odgovorno pruža prevodilačke usluge. Konrektno: pismeno prevođenje, konsekutivno i simultano tumačenje, zvanične overe a uže je specijalizovana u oblasti medicinskih, naučnih, tehničkih, pravnih, ekonomskih, književnih, školskih, pomorskih, turističkih i upravnih tekstova na svim evropskim kao i na azijskim jezicima. 

Konstantno ulažući u tehnološke sisteme kao i u kadrove i saradnike, Global Georgia Translations pokriva sve potrebe svojih klijenata kvalitetom, profesionalnošću i doslednošću relevantno sa vremenskim rokovima primopredaje prevoda. 

Cilj kompanije je zadovoljstvo klijenta na svim nivoima i načelo kojim se vodi je stručno pružanje celokupnih usluga i rešenja. 

Global Georgia Translations nalazi oslonac u svojim ljudskim resorsima u čijim redovima su stručnjaci lingvisti, profesionalni konsultanti i tehničari kao i u svojoj međunarodnoj mreži prevodilaca. Na taj način, garantuje pružanje usluga na visokom nivou. Prevod i korektura teksta od strane stručnjaka relevantnih oblasti kao i prevod stručne terminologije, prevodi od strane lingvista – prevodilaca u zemlji u kojoj se govori jezik na koji se tekst prevodi i paralelno, upotreba naprednih prevodilačkih tehnologija, osiguravaju vrhunski kvalitet, konkurentnu cenu i brzinu u primopredaji tekstova. 

Poznate kompanije i organizacije svih branši, naučni radnici i privatnici kao i studenti, spadaju u klijente Global Georgia Translations koja već 20 godina gradi veze zasnovane na poverenju i odličnoj saradnji, obavezujući se na dosledno pružanje kvalitetnih usluga vrhunskog standarda. 

Višestruko i dugogodišnje iskustvo Global Georgia Translations, hiljade i hiljade uspešno realizovanih projekata i širok spektar klijenata u kombinaciji sa kvalitetom i poštovanjem vremenskih rokova za predaju teksta, svrstavaju ovu firmu u jednu od najpouzdanijih i najdoslednijih agencija za prevode i tumačenja u Grčkoj. 

 

Prednosti saradnje sa Global Georgia Translations

Naše dugogodišnje iskustvo, profesionalni kadrovi i uspešna realizacija više hiljada zahtevnih projekata, obezbeđuju niz bitnih prednosti i pogodnosti za Vas. 

•  Golden kvalitet usluga: 

Koristeći dobro oproban sistem raspodele, realizacije i predaje prevodilačkih radova, poseban akcenat stavljamo na završinu kvalitativnu kontrolu i osiguravanje vrhunskog kvaliteta prevodilačkih usluga koje u celosti pokrivaju potrebe klijenta. 

•  Niske cene:

Vrlo dobro smo upoznati sa tržištem, sa uslugama koje pružamo i načinom obezbeđivanja kvaliteta istih i to u stepenu koji nam omogućava da ponudimo konkurentno niske cene za sve vrste prevodilačkih usluga koje obavljamo i imajući uvek kao smernicu kvalitet od kojeg ne odstupamo. 

•  Brzina i doslednost:

Global Georgia Translations maksimalno poštuje ugovorene rokove primopredaje prevodilačkog dela a istovremeno garantuje i brzi odgovor na svaki vaš hitan zahtev.

•  Poverenje – poverljivost:

Za Global Georgia Translations i njene saradnike, poverljivost je nepovrediva politika u okviru pružanja vrhunskog kvaliteta prevodilačkih usluga. Poverljivost, ako je to neophodno, se garantuje i u pismenom obliku putem potpisivanja Ugovora. 

 

SEE ALSO
Global Georgia
Global Cosmetics
TRAVEL WITH
Global Georgia
Travel Agency
SEE ALSO
Global Georgia
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter