epikyrwseis

Επικυρώσεις

Στην Global Georgia Translations παρέχουμε υπηρεσίες επικυρώσεων που αφορούν:

Α. Επίσημη επικύρωση από συμβολαιογράφο

Τι είναι

Μια μετάφραση θεωρείται επίσημη όταν έχει επικυρωθεί από συμβολαιογράφο.

Ο μεταφραστής προσκομίζει στο συμβολαιογράφο τη μετάφραση μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο και ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει το ακριβές της μετάφρασης, καθώς και ότι το μεταφρασμένο έγγραφο πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας της χώρας.

Η επικύρωση από συμβολαιογράφο είναι απαραίτητη για μεταφράσεις επίσημων δημοσίων εγγράφων όπως είναι τα διάφορα πιστοποιητικά, τα διαβατήρια, τα πτυχία, οι άδειες οδήγησης κ.λπ., είτε πρόκειται για έγγραφα εκδιδόμενα στο εξωτερικό τα οποία θα υποβληθούν στις δημόσιες υπηρεσίες είτε για έγγραφα εκδιδόμενα στη Γεωργία τα οποία θα υποβληθούν σε αλλοδαπές αρχές. Επίσης την επικύρωση συμβολαιογράφου την βεβαιώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος για το γνήσιο της υπογραφής του Συμβολαιογράφου.

Β. Επισημείωση (Σφραγίδα Χάγης)

Τι είναι

Η επισημείωση (APOSTILLE)είναι απλοποιημένη πιστοποίηση εγγράφων και συμβολαιογραφικών πράξεων που εκδίδονται στις χώρες που έχουν ενταχθεί στο σχετικό με την επισημείωση άρθρο 3 της «Σύμβασης της Χάγης». Αυτό σημαίνει ότι δημόσια έγγραφα που είναι πιστοποιημένα (από την εκδώσασα αρχή ή από συμβολαιογράφο) μπορούν να αποκτήσουν άμεσα ισχύ σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

Η επισημείωση APOSTILLE χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας που εκδίδει το έγγραφο και τίθεται ως σφραγίδα σε πρωτότυπα έγγραφα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιώντας το γνήσιο της υπογραφής, την ιδιότητα με την οποία ενήργησε το πρόσωπο που υπογράφει το έγγραφο και την ταυτότητα της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

Οι σχετικές μας υπηρεσίες

Η Global Georgia Translations σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επικύρωσης εγγράφων με επισημείωση (Apostille), τον κατάλογο των χωρών της Σύμβασης της Χάγης.

Στην Global Georgia Translations διαθέτουμε μεγάλη πείρα στη μετάφραση επίσημων εγγράφων και διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επικοινωνώντας μαζί μας σας γνωστοποιούμε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της μετάφρασης και την επικύρωση των εγγράφων σας.

Γ. Προξενική Θεώρηση

Τι είναι

Η προξενική θεώρηση είναι μορφή θεώρησης εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό. Χορηγείται σε έγγραφα τα οποία συντάσσονται στην επικράτεια κρατών που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης και πρόκειται να υποβληθούν στο έδαφος άλλου κράτους.

Η προξενική θεώρηση χρησιμοποιείται όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επισημείωση (Apostille) και πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο του εγγράφου αναγνωρίζεται ως έγκυρο και το ίδιο το έγγραφο ως γνήσιο από την αλλοδαπή νομοθεσία.

Οι σχετικές μας υπηρεσίες

Η Global Georgia Translations σας παρέχει πλήρεις υπηρεσίες και για την προξενική θεώρηση που αφορούν μετάφραση νομικών, προσωπικών, οικονομικών και άλλου είδους εγγράφων, περιλαμβανομένων και των εγγράφων για προξενική χρήση.

Ενδεικτική αναφορά εγγράφων προς επικύρωση που αναλαμβάνουμε:
 • Συμβόλαια / συμφωνητικά
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 • Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 • Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Έγγραφα για δικαστική χρήση
SEE ALSO
Global Georgia
Global Cosmetics
TRAVEL WITH
Global Georgia
Travel Agency
SEE ALSO
Global Georgia
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter